Διαδήλωση

Φτιάξαμε αλυσίδες και βαδίζαμε.
Σύντροφοι πιστοί ο πόνος, το δίκιο.
Μοιάζαμε στα μάτια μας θάλασσα
χειμωνιάτικη, που ζωγράφιζε ιστορία
με καράβια ενωμένες μοναξιές.
Ώσπου τα κύματα σαν να σάρωσαν
κόσμους που χτίζαν τα φεγγάρια
τα δικά μας τόσα χρόνια.

Γεωργία Μακρογιώργου