Ασκήσου στα οκτώ μοιράσματα.
Στο πλάτος, τα μεσαία δύο όγδοα
δωσ᾽ τα στη μορφή.
Στα τρία εκ δεξιών και τρία εξ ευωνύμων
χώρεσε τους δικούς της.
Τα πόδια να ακροβατούν,
το σώμα να ελίσσεται κι η κεφαλή,
ελαφρά πίσω, να τείνει πάνω.
Καθαρά τα χρώματα και
‘σμιγε τα όρια με το σύμπαν.
Δεν ξέρω εσύ,
αλλά εγώ, στο ύψος έβαλα το ταξίδι μου.
Το πρώτο όγδοο ο Χάνδακας̇
το δεύτερο η Βενετιά κι η Ρώμη̇
το τρίτο το Τολέδο.
Μετά το φι, τα άλλα πέντε
Ουρανός.

Παπαδόπουλος Γεώργιος