ΛΕΞΗtanil
τ.4

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών DSpace


Λεξητανίλ

Οδηγίες κατάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών προτείνονται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας. Για τους τελειόφοιτους του ΠΜΣ είναι απαραίτητο να υποβληθεί έντυπο παράδοσης μεταπτυχιακής εργασίας στη γραμματεία.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της συγκλήτου, η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του ιδρύματος στον ιστότοπο του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών DSpace (https://dspace.uowm.gr) σε ηλεκτρονική μορφή. Οι εργασίες παραδίδονται στις γραμματείες των τμημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες και στη συνέχεια οι γραμματείες θα πρέπει να τα προωθήσουν στις αντίστοιχες Βιβλιοθήκες. 

Οδηγίες και έντυπα θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://dspace.uowm.gr