ΛΕΞΗtanil
τ.4

Αιτήσεις για νέους εισακτέους στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»


Λεξητανίλ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Δημιουργική Γραφή» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 5 Μαΐου 2017 ώς τις 30 Ιουνίου2017. Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο Τμήματα των 25 ατόμων το καθένα. 

Κάθε Τμήμα αντιστοιχεί σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Συγγραφή και Εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://blogs.uowm.gr/dim-grafi/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ( κ. Παπαμάρκου Ευαγγελία). Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 23850 55132 (Ώρες συνεργασίας καθημερινά 11:00-14:00) Ηλ. ταχυδρομείο: mfa.cw.secretariat@gmail.com