ΛΕΞΗtanil
τ.2

Μορφοποίηση ενός οράματος στη Δυτική Μακεδονία


Αντώνης Τουρλιδάκης

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη και η μετάβαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πλήρη αυτοδυναμία του αποτελούν δύσκολα εγχειρήματα μέσα σε εξαιρετικά δυσχερείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Το νεαρό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όχι μόνο επιδεικνύει ανθεκτικότητα, αλλά καταφέρνει να εκπλήσσει και να πρωτοπορεί σε πείσμα της αντιξοότητας των καιρών, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αξιόλογη εξωστρέφεια και διασύνδεση με την  κοινωνία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σπουδών και της έρευνας πραγματοποιείται με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ενώ η διευκόλυνση των συνθηκών πρόσβασης στη γνώση αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και  ελευθέρωση της δημιουργικότητας των φοιτητών μας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Πανεπιστήμιο είναι να ξεφύγει από την άχαρη καθημερινή μάχη διαχείρισης και αντιστροφής της φθοράς και να προσηλωθεί στη μορφοποίηση ενός οράματος που θα παρασύρει όχι μόνο τα μέλη του αλλά και την κοινωνία που το περιβάλλει. Η απαίτηση αυτή είναι πιο επιτακτική από ποτέ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που  αποψιλώνεται από τις ελάχιστες δυνατότητες που της έχουν απομείνει για να αναστρέψει τις συνέπειες της κρίσης και κυρίως τη βάναυση στέρηση προοπτικής για τη νέα γενιά.

Από τη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου ως Πρύτανης τον Μάρτιο του 2015 διαπίστωσα ότι μία πολύτιμη πηγή τροφοδοσίας του οραματισμού για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή στη Φλώρινα. Η γνωριμία μου με τη Δημιουργική Γραφή ξεκίνησε όταν κλήθηκα από τον συνάδελφο Καθηγητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο να απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό στο 2ο Διεθνές Συνέδριο στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2015. Η τυπική αυτή υποχρέωση τελικά έμελλε να μετατραπεί σε ώθηση για περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση που τελικά οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της σημασίας, της απήχησης, της δυναμικής και της θέσης που είχε κατακτήσει η δραστηριότητα της Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου μας. Η τελευταία δρασκελιά ήταν η πλέον μετέωρη αλλά και η πιο συναρπαστική και ήταν αυτή που οδήγησε στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Χάρη στην προσήλωση στο κοινό αυτό όραμα του Προέδρου του ΕΑΠ Καθηγητή κ.Βασίλη Καρδάση, από τον Οκτώβριο του 2016 η Δημιουργική Γραφή προσφέρεται ως αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών σε μερικές εκατοντάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα, μέσα από το πνεύμα της ανοιχτότητας και την αξιοποίηση της δυνατότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Η ενθαλπία της φλόγας που σιγοκαίει στη Φλώρινα μπορεί πλέον να εκκολάψει τα όνειρα νέων ανθρώπων που επιθυμούν να μυηθούν στα κρύφια της συγκλονιστικής αυτής τέχνης. Το ερώτημα του αν μπορεί, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να παραχθεί μεγάλη Λογοτεχνία, παραμένει ανοικτό και θα κριθεί από τον χρόνο.

Μέχρι τότε, η Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πέρα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων και συνθηκών απελευθέρωσης της δημιουργικότητας, έχει αναλάβει μία παρηγορητική και λίαν αναλγητική αποστολή ενάντια στον πόνο που προκαλεί η σύγχρονη θλίψη. Αγωνιούμε η Δημιουργική Γραφή να παραμείνει ονειροτόκος και να τροφοδοτεί με φρεσκάδα και αισιοδοξία τον οραματισμό του Πανεπιστημίου μας. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της για την εργώδη προσπάθεια, την αφοσίωση και τη γενναιοδωρία τους και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.