ΛΕΞΗtanil
τ.4

«Νόστος», η νέα ψηφιακή ανθολογία


Λεξητανίλ


Ένα ακόμη ηλεκτρονικό εργαλείο προστίθεται στη δυνατότητα διαθεσιμότητας και αξιοποίησης της ελληνικής γραμματείας μέσα από τον κόσμο του Διαδικτύου. Ο «Νόστος» αποτελεί μια ανθολογία κειμένων που «απλώνεται» στην ευρύτερη λογοτεχνική δημιουργία με κοινό παρονομαστή τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον πλούτο της Ελληνικής Μυθολογίας αντιστοιχεί ένα πλούσιο corpus θεμάτων, προσώπων, αφηγηματικού υλικού, το οποίο βρίσκει διαρκή ανταπόκριση σε νεότερους συγγραφείς. Αντίστοιχα, η ελληνική αρχαιότητα, ως ιστορική οντότητα, τεκμηριώνει την επιδραστική παρουσία της στο σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι, και ειδικά στους λογοτέχνες.

Στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης των πεδίων ενδιαφέροντος και προσέλκυσης ερευνητών, φοιτητών, μαθητών και φιλαναγνωστών, η διαδικτυακή πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ: www.greek-language.gr) προσφέρει μιαν εκτενή ανθολογία χαρακτηριστικών έργων τόσο της ποίησης όσο και της πεζογραφίας και του θεάτρου. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του Διαδικτύου έχουν πλέον τη δυνατότητα αναδίφησης κειμένων «αρχαιόθεμων» ή και «αρχαιόμυθων», κατά τη διάκριση που πρότεινε ο Δημήτρης Μαρωνίτης.

Όπως σημειώνει η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος υλοποίησης του «Νόστου», Τριανταφυλλιά Γιάννου: «Ειδολογικά, το υλικό διακρίνεται σε δύο θεματικές ενότητες, τα Ποιητικά και τα Θεατρικά ή Πεζά έργα, τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων φιλοξενούνται ποικίλα είδη λόγου, λ.χ. διηγήματα, νουβέλες, λιμπρέτα, πεζόμορφα ποιήματα κ.ά. Σε αυτόνομη ενότητα συγκεντρώθηκαν τα έργα του Γιάννη Ρίτσου που αναδεικνύουν τον γόνιμο διάλογο του ποιητή με τον αρχαιοελληνικό μύθο και κόσμο». Και σ’ ό,τι αφορά τις χρονολογικές ενότητες που διαμοιράστηκε το ανθολογούμενο υλικό, συμπληρώνει: «Χρονολογικά, το εύρος της Ανθολόγησης εκτείνεται από τoν 12ο αι. έως σήμερα. Η διάκριση σε τρεις υποενότητες έγινε με συμβατικά ιστορικά και λογοτεχνικά κριτήρια, χωρίς αυτό να αποκλείει την ερμηνευτική της διάσταση στο πλαίσιο της Ανθολογίας αλλά και χωρίς να την υπαγορεύει». Κι ακόμη, ως προς τη θεματική διάταξη της ανθολογίας, έχει επιλεχθεί η χρήση τριών αλφαβητικών καταλόγων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις αναφορές σε θεότητας και μυθικές μορφές, σε πρόσωπα της αρχαιότητας και σε συγγραφείς.

Το εύρος αυτής της εντυπωσιακής ταξινόμησης φθάνει στον αριθμό των 2,5 χιλιάδων λημμάτων για κείμενα και σε κατάλογο πεντακοσίων συγγραφέων. Βεβαίως, η ανθολογία του «Νόστου» βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη χάρη στη μεθοδική επεξεργασία που κάνει η επιστημονική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από οχτώ ερευνητές, που αν μη τι άλλο αξίζουν συγχαρητήρια για την εκπόνηση ενός τέτοιου σπουδαίου και χρονοβόρου έργου.

[Άμεση πρόσβαση στον «Νόστο», κάνοντας κλικ εδώ: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html ]