ΛΕΞΗtanil
τ.2

Εκεί μας βρήκε η ποίηση...


Άννα Βακάλη, Γεώργιος Γεωργιάδης

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1562/2011) για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Λύκειο και οι αναφορές του στη Δημιουργική Γραφή


Με το νέο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στην Α’ Λυκείου προαναγγέλλονται νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας που να συνάδουν με τη φιλοσοφία του νέου ΠΣ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, αλλά και να ετοιμάζουν το έδαφος για την ανανέωση του μαθήματος στις δύο επόμενες τάξεις του Λυκείου.

Ως βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ορίζεται η «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό», με την έννοια της κριτικής στάσης απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από και αν προέρχονται. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο παραπάνω σκοπός αναλύεται σε οκτώ επιμέρους, ανάμεσα στους οποίους είναι:

  • Η κριτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε την κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική μας εμπειρία και συγκροτούμε την ταυτότητά μας.
  • Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών 
  • Η δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών»
  • Η συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία.
  • Η καλλιέργεια μιας πλατιάς ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Η ανάπτυξη κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής  σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον
  • Η αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας στη λογοτεχνία
  • Η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναμη και οι δυνατότητες της γλώσσας μπορούν να είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ανάγνωσης της λογοτεχνίας

     

Με βάση τα παραπάνω, η Λογοτεχνία συνδέεται άμεσα με τις δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές που έχουν να κάνουν με την κατανόηση της ιστορικότητας των κειμένων ή ενός θέματος, τις αλλαγές στη Λογοτεχνία, την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης και την έννοια του λογοτεχνικού κινήματος.

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος δεν περιορίζεται πλέον στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου. Το ανθολόγιο της Α’ Λυκείου αντιμετωπίζεται ως αφετηρία και προτείνεται η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, έργων που βρίσκονται στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή και η συνανάγνωση κειμένων από τα ανθολόγια των άλλων τάξεων του Λυκείου. Ο διδάσκων έτσι έχει την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία θα παρουσιάσει στους μαθητές.

Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι ένας ικανός αριθμός κειμένων μπορεί να αναπλαισιωθεί σε τρεις διδακτικές ενότητες ως εξής:

1. Τα φύλα στη Λογοτεχνία

2. Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση

3. Θέατρο

Ειδικότερα, η δεύτερη διδακτική ενότητα «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», επιδιώκει να προσφέρει ένα καθοδηγητικό νήμα για να ταξινομηθούν τα ποιητικά κείμενα του ανθολογίου αλλά και να δοθεί ένα διδακτικό πλαίσιο για την προσέγγισή τους. Στόχος είναι να κατανοηθούν καλύτερα και τα θεματικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ποίησης (εθνικά οράματα, φύση, ο ρόλος του ποιητή) αλλά και οι τεχνοτροπικές καινοτομίες της μοντέρνας ποίησης. (ΠΣ ΦΕΚ 1562/2011)

Όσον αφορά τη μεθόδευση της διδασκαλίας, στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθίσταται σαφές ότι σκοπός της είναι να διδάξει τον μαθητή και όχι το κείμενο, ενώ θεμέλιος λίθος της λογοτεχνίας είναι η ανάγνωση. Για τον λόγο αυτόν προτείνονται δύο μαθητοκεντρικές μέθοδοι: η μέθοδος project και η διδασκαλία σε ομάδες. Από την άλλη, μονάδα οργάνωσης του νέου Προγράμματος Σπουδών είναι η διδακτική ενότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη ως project η διάρκεια του οποίου είναι δύο με τρεις μήνες. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις: φάση πριν από την ανάγνωση, φάση της κυρίως ανάγνωσης και φάση μετά την ανάγνωση. Στην τρίτη φάση εντοπίζονται ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με τις οποίες οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο ανάλογο τους είδους που διάβασαν. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τους στόχους (γνωστικούς, συναισθηματικούς κ.ά.), τις δεξιότητες, το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα, απομακρύνεται από τη λογική «σωστού-λάθους», μια λογική με την οποία κινείται και η Δημιουργική Γραφή.

Τέλος, στη στήλη με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, μπορεί να διακριθεί μια σειρά από ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Άλλες έχουν να κάνουν με μετάπλαση ιστοριών (αλλαγή τέλους, ύφους, εποχής), τη συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών, την αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από διαφορετική οπτική γωνία, τη δημιουργία μιας σκηνής με μορφή συνέντευξης ή δραματοποιημένης αφήγησης, γραφή ανάλογου κειμένου με βάση προσωπικές παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή, τη συγγραφή προσωπικών κειμένων (ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, επιστολές) με εμπειρίες ετερότητας. Όσον αφορά την τρίτη διδακτική ενότητα, με τον τίτλο «Θέατρο» υπάρχουν ασκήσεις, όπως η συγγραφή κριτικής για θεατρική παράσταση, η ταύτιση  με  έναν θεατρικό χαρακτήρα και συγγραφή προσωπικών κειμένων, η μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και θεατρικού σε αφηγηματικό έργο, η πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο, η συγγραφή θεατρικού μονόπρακτου  δημιουργία μίας σκηνής- συνάντησης με τον ήρωα του ποιητικού κειμένου που μας  εντυπωσίασε  περισσότερο (π.χ.  με  μορφή  συνέντευξης, με στόχο τη διερεύνηση των παραμέτρων που οδηγούν στη συγκεκριμένη στάση ζωής ή στη διερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης αυτού που μιλά), η μεταφορά  του  αφηγηματικού κειμένου σε πολυτροπικό, π.χ. με μορφή τηλεοπτικού αφιερώματος ή τηλεοπτικής εκπομπής, την προσθήκη και αφαίρεση σκηνών και χαρακτήρων από το κείμενο για ενίσχυση ή για εξάλειψη του χιουμοριστικού και σατιρικού στοιχείου, η μετατροπή του κειμένου σε «σοβαρό» ή, αντίθετα, τη δημιουργία  χιουμοριστικών και σατιρικών κειμένων (πολυτροπικών, αφηγηματικών), η Γραφή «οπισθόφυλλου» για την παρουσίαση ενός κειμένου και, τέλος, η δραματοποίηση  συγκρουσιακών  καταστάσεων (εσωτερική  σύγκρουση  των χαρακτήρων, συνειδησιακά διλήμματα, καταπίεση των ατόμων από αυταρχικές εξουσίες).

Μέσα από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία στην Α’ Λυκείου, ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία και την ευχέρεια αφενός να επιλέξει ελεύθερα μόνος του ή και με τους μαθητές τα κείμενα που θα επεξεργαστεί σε κάθε διδακτική ενότητα, αφετέρου να δουλέψει μέσα στην τάξη με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, από τη στιγμή μάλιστα που έχει καταργηθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της τράπεζας θεμάτων, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ακύρωνε στην πράξη το πνεύμα του νέου προγράμματος.

Γράφουμε ποίηση

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο αποφασίσαμε με τους μαθητές της Α΄ Λυκείου να βιώσουμε την εμπειρία γραφής εκ των έσω και να πειραματιστούμε στη γραφή της νεότερης ποίησης μέσα από έναν ποιητικό διάλογο με τον Τίτο Πατρίκιο, και ειδικότερα με το έργο του Σε βρίσκει η ποίηση.

Ο Τίτος Πατρίκιος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε για κάποια χρόνια ως δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στρατευμένος αρχικά στην ΕΠΟΝ και στη συνέχεια στον ΕΛΑΣ. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του εξορίστηκε στη Μακρόνησο (1951-1952) και κατά τη διετία 1952-1953 στον Άη Στράτη, από όπου επέστρεψε στην Αθήνα με άδεια εξορίστου. Από το 1959 έως το 1964 σπούδασε Κοινωνιολογία στην Ecole Pratique des Hautes Etudes του Παρισιού και πήρε μέρος σε έρευνες του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. Η πρώτη του εμφάνιση στον χώρο των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε το 1943 με τη δημοσίευση ενός ποιήματός του στο περιοδικό "Ξεκίνημα της Νιότης", ενώ το 1954 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο Χωματόδρομος. Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά. Το 1994 τιμήθηκε με ειδικό κρατικό βραβείο για το σύνολο του έργου του.1

Η συλλογή «Σε βρίσκει η ποίηση» είναι ένα ενιαίο ποίημα ποιητικής δομημένο σε εννέα πολύστιχες ενότητες. Eντάσσεται στην κατηγορία των ποιημάτων ποιητικής. Στις εννέα ενότητες που απαρτίζουν το έργο ο ποιητής επικεντρώνεται στα σημεία εκείνα όπου διασταυρώνονται η ζωή και η ποίηση: η ποίηση συναντά τον ποιητή, έστω και φευγαλέα, είτε εν θερμώ, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τα μικρά ή τα μεγάλα, τα ιδιωτικά ή τα δημόσια γεγονότα του πολυκύμαντου βίου του, είτε στη φάση του αναστοχασμού που επέρχεται με το πέρασμα του χρόνου.2 Έτσι, το βιβλίο κωδικοποιεί τις ανησυχίες και τις πλάνες, τις μικρότητες και τις ανατάσεις, τις χαρές και τους φόβους, τα βάσανα και τις διαψεύσεις, με δυο λόγια τις εμπειρίες του διανοούμενου που έζησε τη λαίλαπα του αδυσώπητου 20ού αιώνα, με όλες τις συμφορές που επεφύλαξε αυτός για τη χώρα μας, και ειδικά για την πολυτυραννισμένη γενιά του Πατρίκιου.3

Ζητήσαμε από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου των ετών 2013- 14, 2014- 15, να απαντήσουν ποιητικά στο έργο αυτό, μιλώντας προσωπικά για τη δική τους συνάντηση με την ποίηση. Στόχος ήταν να παράγουν ποιητικά κείμενα νεότερης μορφής τα οποία θα καταλήγουν με τη φράση “Εκεί με βρήκε η ποίηση” ή παρόμοια. Προέκυψαν έτσι τα ακόλουθα ποιήματα, που αποτυπώνουν τις προσωπικές αναζητήσεις των μαθητών αλλά και την ενασχόλησή τους με τον ποιητικό λόγο, τα χαρακτηριστικά του και τη δομή της νεότερης ποίησης. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε όλα τα κείμενα που παρήγαγαν οι μαθητές, χωρίς διακρίσεις, γιατί στόχος μας είναι να διαφανεί η προσπάθειά της ενασχόλησης και όχι η ποιητική αξία των έργων.

***

Εκεί, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Φλώρινα 
και λίγα πριν την Πτολεμαΐδα,
εκεί στρίβοντας δίπλα στα φουγάρα του ηλεκτρισμού,
σε ένα λύκειο μικρό αλλά θαυματουργό,
η κυρία που μας κάνει λογοτεχνία
μας διάβασε Τίτο Πατρίκιο...

«Σε βρίσκει η ποίηση»

Ακολούθησαν στίχοι μαθητικοί – οι παρακάτω.
Ευχαριστούμε, κ.Πατρίκιε.


Εκεί που με καμάρωνες και επίσης και εγώ
έγινε ένα ατύχημα
φεύγω άπτον κόσμο αυτόν.

Εκεί που ήθελα να πω το ποσό αγαπώ
από τη ζωή σου έφυγα χωρίς να σε χαρώ.

Εκεί που ήθελα να δω τον ψυχικό σου κόσμο
μαχαίρι μου 'μπιξες στον λαιμό και ‘γω τώρα ματώνω.

Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση

Χρήστoς Α.


Εκεί που περπατάς σε μια έρημο μεγάλη και ξερή
σκέφτεσαι τη ζωή, τον καιρό, τους ανθρώπους.
Σταματάς, κοιτάς γύρω σου και λες: Τι έχω κάνει; Τι κάνω; Τι θα κάνω μετά;
Συνεχίζεις
στον ίδιο δρόμο
για ώρες, μέρες, χρόνια.

Θες να φτάσεις στον στόχο σου,
δεν τον ξέρεις,
δεν τον βλέπεις,
θες απλά να φτάσεις.

Ένας περαστικός σε κοιτά επίμονα, ένα
ανοιχτό βιβλίο και αυτός θα σε διαβάσει.
Τον πλησιάζεις και του λες: Τι συμβαίνει;
Σε ρωτάει: Γιατί κάνεις κύκλους;

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Ηλίας Α.  


Εκεί που παίρνεις το θάρρος να μιλήσεις
Που εκφράζεις συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες

Εκεί που τα λόγια μετρούν όσο ποτέ άλλοτε
και ο χρόνος σταματά.

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Εκεί που ο ρυθμός συνακολουθεί,
Εκεί που οι νότες σε καθοδηγούν
από μόνες τους,
Εκεί που τα δάχτυλα αγκαλιάζουν
τις χορδές,
Έτσι που δειλά δειλά συνθέτεις
το τραγούδι που επιθυμείς.

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Γιάννης Α. 

 

Εκεί που νιώθεις πως όλα
τελειώνουν και οι δυνάμεις σου
σε εγκαταλείπουν. Τότε βλέπεις ανθρώπους
να σε περιτριγυρίζουν με αγάπη και στοργή.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Μαρία Γ.


Εκεί που εισβάλλει ο χειμώνας στη ζωή σου
και σε βρίσκει δίχως ταίρι
ένα απόγευμα μιας Τρίτης
δειλά ο ήλιος φωτίζει την καρδιά σου
και ο άνθρωπος σου
εμφανίζεται μπροστά σου

Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση!

Δέσποινα Γ.


Εκεί που ακόμα μια μέρα νιώθω θλίψη στον αέρα
λίγο πιο κάτω κλαίει πάλι μια μητέρα.
Ας έπεφτες λίγα μέτρα πιο πέρα
άλλη μια ψυχή αποσύρεται από την σκακιέρα.

Η αγάπη σου για την ταχύτητα σε πήρε στον λαιμό της
σε θυμάμαι την προηγούμενη ημέρα με χαμόγελο στο πρόσωπο.
Μα που να φανταστώ πως αυτή η ψυχή θα χανόταν στο έδαφος.
Εκεί πάνω σε βρήκε η ποίηση.

Χριστιάννα  Γ.


Εκεί που η σκέψη σου τρέχει στο γήπεδο
και ξαφνικά η μπάλα βρίσκεται στα πόδια σου
κάνοντας μοναδικό σου στόχο τα δίχτυα
και ακολουθεί η μέθη της νίκης.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Παναγιώτης Γ.


Εκεί που τα δίνεις όλα για όλα
και το μόνο που παίρνεις είναι μια λέξη, το τίποτα,
που έχεις κάνει πέρα για πέρα τον εαυτό σου
με μόνο στόχο την ευτυχία των άλλων,
εκεί που διαπιστώνεις πως η αχαριστία
είναι αυτή που έχει τρυπώσει στις ψυχές όλων,
εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση.

Κική Δ. 


Εκεί που χάνεσαι στον λαβύρινθο της ζωής
Και ψάχνεις πέρασμα να βγεις να συνεχίσεις.
Εκεί που διέξοδος υπάρχει μονό στα όνειρα σου,
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Γιάννης Ζ.


Εκεί που το χαμόγελό σου κρύβεται πίσω από τη θλίψη σου,
που κρύβεις το τι πραγματικά νιώθεις από τους άλλους,
μαζεύεις τα δάκρυά σου, να μην τα δει κάνεις.
Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση.

Βάσω Ι.


Εκεί που αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή
δεν είναι ρόδινη, ότι τα προβλήματα και
οι υποχρεώσεις αυξάνονται και οι άνθρωποι
ξεπερνούν τα όριά τους για να επιβιώσουν.
Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση.

Μαρία Κ.


Εκεί που ο χρόνος κυλά γρήγορα,
εκεί όλα είναι ευκολότερα από ποτέ,
που οι αναμνήσεις τρέχουν μπροστά
στα μάτια σου στοιχειώνοντάς σε
εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση

Δημήτρης Κ. 


Εκεί που ακούς το τραγούδι
και οι στίχοι τη ζωή σου περιγράφουν
Εκεί που η μουσική σχηματίζει
όσα θέλεις, παιχνίδια του μυαλού ή πανηγύρια.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Αθηνά Κ.


Εκεί που νιώθεις δυστυχισμένος
εκεί που τα πάντα γύρω σου μοιάζουν ασήμαντα
ένα ξαφνικό τηλεφώνημα
σου αλλάζει τη διάθεση.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Δημήτρης Κ.


Εκεί που όλα φαντάζουν σαν ένα όνειρο,
που μάταια προσπαθείς να συγκεντρωθείς
δίχως να τον σκέφτεσαι, που ξαφνικά φτάνει
εκείνη η στιγμή που τα φέρνει όλα άνω-κάτω
που οι σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό σου,
εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση.

Τάνια Κ.


Εκεί που ξημερώνει
και τα πουλιά κελαηδούν
η βροχή χτυπάει ρυθμικά
τρόμαξαν τα πουλιά
πετάνε λέγοντας μυστικά
ο άγνωστος τόπος θα
μας πάρει αγκαλιά

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Ενκελέντα Μ.


Εκεί που είσαι στον πάγκο
και κοιτάζεις με αγωνία το παιχνίδι
τώρα βρίσκεσαι να κρατάς περήφανος το κύπελλο.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Αιμίλιος Μ.


Εκεί που απογοητεύεσαι και λες
πως θα τα παρατήσεις όλα
πως δεν θα γίνει τίποτα καλό
και άδικα προσπαθείς
πάντα καλό συμβαίνει
και συνεχίζεις.

Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση.

Δέσποινα Μ.


Εκεί που φοβάσαι τον θάνατο
όσο φοβάσαι και τη ζωή
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Ευάγγελος Π.


Εκεί που νευριάζεις και θες να ξεσπάσεις
που το είναι σου τραντάζεται
που το μέσα σου θέλει να πεταχτεί
έξω.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση!

Πασχάλης Π. 


Εκεί που τελειώνει η μουσική,
 εκεί που τελειώνει όλη η ζωή,
ξαφνικά η ελπίδα μεγαλώνει,
ξαφνικά το μίσος φεύγει.

Η αγάπη κάποτε έχει ένα άσχημο τέλος.
Η αληθινή αγάπη όμως δεν έχει τέλος.
Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση 

Γιώτα Π.


Εκεί που αγναντεύεις τις ομορφιές της φύσης
Εκεί που σαγηνεύεσαι από τα χρώματα της
Εκεί που ταξιδεύεις από τους ήχους της
Εκεί που το βλέμμα σου γίνεται θολό χαζεύοντας το απέραντο της
Εκεί που σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήματα σου
Εκεί που νιώθεις σαν ένα πνεύμα καλαΐζονται να θέλει να βγει από μέσα σου
Εκεί. Εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση  

Σπύρος Ρ. 


Εκεί που νομίζεις ότι χάνεις την πίστη σου,
Που νιώθεις ότι έχεις χάσει τον αγώνα
Έρχεται κάτι ανώτερο και σε σκουντήσει
Και τότε είναι που συνειδητοποιείς πως
Ήσουν αχάριστος και δεν είδες πολλές χάρες
Που θα σε έκαναν ευτυχισμένο
Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση

Ειρήνη Σ.


Εκεί που έλπιζες πως θα αλλάξει κάτι ενώ ξέρεις την αλήθεια
Άλλα δεν θέλεις να το παραδεχτείς
Για πράγματα τα οποία έφταιγες αλλά δεν τα ομολόγησες
Πότε
Για ανθρώπους κατώτερους ή ασήμαντους για εσένα
Που σε είχαν ανάγκη
Και εσύ τους απέρριψες
Έτσι απλά ελπίζοντας πως θ' αλλάξει η ζωή
σου προς το καλύτερο
Για έρωτες που χάθηκαν
σαν τη βροχή που φεύγει όταν βγαίνει ο ήλιος
Και όλα περνούν την αρχική τους μορφή
Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση

Μαρία Σ.


Εκεί που γεμίζεις με γνώση
και άλλη δεν σου χωρά
που πάντα βρίσκεις να μάθεις πιο πολλά
και λίγα σου φαίνονται κι αυτά.
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Βαρβάρα Σ.


Εκεί που έκανες την επιλογή σου και έκανα τη δική μου
Εκεί που κάποιες φορές νόμιζα ότι ήσουν όνειρο
Άλλες καλό και άλλες κακό...
Εκεί που συνάντησα ματιά σαν τα δικά σου
Που δεν με κοιτούσαν όπως εσύ
Εκεί επάνω με βρίσκει η ποίηση
Εκεί που οι σημαντικότεροι άνθρωποι
Είναι αυτοί που συνάντησες τυχαία
Και έγινες κομμάτι της ζωής μου
Εκεί επάνω με βρίσκει η ποίηση

Δέσποινα Σ.


Εκεί που νόμιζες πως βρήκες το άλλο σου μισό
Άλλα τελικά βρήκες τον μεγαλύτερο εχθρό σου.
Εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση

Ανδρέας Σ. 


Όταν ησυχάζεις κλεισμένος στον εαυτό σου
Και σκέφτεσαι πως πέρασε η μέρα
Εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση

Τριαντάφυλλος Τ.


Εκεί που στάθηκες μονάχος
σαν ματωμένος βράχος
με κοίταξες με θράσος
Ω! Ναι!Είμαι ο Τάσος!

Οι σκέψεις σου σαν έρημο δάσος
ήσουν έτοιμος να κάνεις λάθος
φοβάσαι αυτό το παράτολμο πάθος
μα μην ξεχνάς πως είμαι ο Τάσος!

Δεν σου έχω καμία εγγύηση
Κάπου εκεί σε βρίσκει η ποίηση

Αναστάσιος Τ.


Εκεί που προσπαθείς να έχεις δίπλα σου ένα δικό σου άτομο που να σε αγαπάει
Άλλα μάταια γίνεται όλο αυτό,
Επειδή σας χωρίζει η απόσταση
Εκεί που πληγώνεσαι γιατί έφυγε
Και το μονό που αφήνει πίσω
Είναι αναμνήσεις και τεράστια θλίψη.
Εκεί που περιμένεις και θα περιμένεις
Ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα σε θυμηθεί,
Έστω και από ανάγκη
Που θα έρθει να σου μιλήσει
Χωρίς να πας εσύ πρώτος και έτσι νιώθεις μεγάλη ευτυχία μέσα σου
Εκεί που θα σου ζητήσει  Βοήθεια  η συμβουλή . 
Παίρνει αυτό που θέλει,
σε ξέχνα και σαν να μην έχει γίνει τίποτα σε παρατάει και φεύγει.
Εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση   

Μαρία Τ.


Εκεί που η λογική μου λέει σταμάτα και η καρδιά προχώρα
μελαψά κορμιά με ικετεύουν για τροφή,
ένα βρέφος τριών ημερών –
Όχι δεν ήταν βομβαρδισμός, όχι δεν ήταν πολυβόλο, ήταν
θρήνος για ένα ακόμα άψυχο κορμί.
Άλλα από πείνα.
Άλλα από νάρκες.
Άλλα από αρρώστιες.
Άλλα από την απέραντη αγάπη των δυνατών.
Εκεί κάπου βρίσκομαι και εγώ και
εκεί κάπου με βρίσκει η ποίηση.

Βασιλική Τ.


Εκεί που αρχίζει ο δικός σου σεισμός
Και νιώθεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου να τρέμει ,έτοιμο να καταρρεύσει
Που συνειδητοποιείς πως υπάρχουν κι άλλες δυνάμεις πιο μεγάλες από ’σένα και εσύ είσαι  απλώς μια μαριονέτα στα χέρια τους,
Εκεί που προσπαθείς να βρεις τη δύναμη να αντιστρέψεις τους ρόλους...
Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποίηση  

Όλγα Τ.


Εκεί που όλα τελειώνουν
τα λόγια παύουν
τα χείλη κοιτιούνται
το όνειρο αρχίζει
βρίσκεις το πιο δυνατό σου χαρτί
το χαμόγελο
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση!  

Κατερίνα Τ.


Εκεί που ταξιδεύεις για πρώτη φορά
Και αντικρίζεις
Καινούργια μέρη που δεν θα φανταζόσουν
Ούτε στα όνειρα σου.
Μέρη που όλοι οι κλεφτές του κόσμου
Θα ’θελαν να τα κλέψουν.
Μέρη που ανθίζει το λουλούδι από τις
αρχές του Μάρτη και ο έρωτας γίνεται έντονος.
Μέρη που η ψύχη σου φωνάζει να μην φύγεις πότε.
Εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση

Βασίλης Τ.


Εκεί που σκέφτεσαι πόσα χρόνια πέρασαν χωρίς να το καταλάβεις
Και χωρίς ιδιαίτερες αναμνήσεις
Και ποσά ακόμα μπορούν να περάσουν
Με τον ίδιο τρόπο τρομάζεις
και μονό στην ιδέα   

Βούλα Τ.


Εκεί που φαντάζεσαι τη δόξα και τα φώτα
στο χόρτο τα πόδια σου γοργά χαϊδεύανε την μπάλα
πέναλτι και κλείνουνε τα στόματα
άγχος στο σουτ, κρύος ιδρώτας στάζει
σκοράρεις και παίρνεις την αποθέωση
Εκεί... σε βρίσκει η ποίηση.

Δημήτρης Φ.


Εκεί που νιώθεις άσχημα
πως όλα στραβά σου πάνε
ξάφνου όλα αλλάζουνε
και σου χαμογελάνε.

Με τη χαρά και τον ενθουσιασμό
που σε πλημμυρίζουν
όλα σου ταιριάζουνε
και σε αιχμαλωτίζουν.

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Ξανθίππη Χ.


Εκεί που κάτι μικρό
φαντάζει μεγάλο
που το ασήμαντο γίνεται
σημαντικό
που η σταγόνα είναι για σένα
βροχή και το ψίχουλο σου μοιάζει
τροφή.

Η καρδιά θολώνει τα μάτια,
τα μάτια θολώνουν τη σκέψη.

Εκεί σε βρίσκει η ποίηση!

Γκιλιάνα Χ.


Εκεί που οι στιγμές μετράνε,
οι λέξεις περισσεύουν και τα μάτια συναντιούνται
σε ένα όνειρο μακριά από το τώρα
σε ένα κόσμο διάφανο και άπλετων χρημάτων
Εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Αθανασία Χ.


Εκεί που δεν ξέρεις τι άλλο έχει απομείνει,
που δεν μπορείς πια να συνεχίσεις
και δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει,
εκεί σε βρίσκει η ποίηση.

Μαρία Χ.


 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1http://www.biblionet.gr/author/1668/Πατρίκιος,_Τίτος,_1928-
2. http://www.biblionet.gr/book/184211/Σε_βρίσκει_η_ποίηση
3. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=352243