ΛΕΞΗtanil


Ακαδημία Αθηνών
www.academyofathens.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
www.nlg.gr

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
www.greek-language.gr

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
www.elia.org.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
www.ekt.gr

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
www.didaktorika.gr

Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
anemi.lib.uoc.gr

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
www.unioncatalog.gr