ΛΕΞΗtanil
τ.2

Οι πιο συχνές ερωτήσεις όταν φθάνουμε στη Φλώρινα...


Λεξητανίλ

Οι πιο συχνές, γενικές ερωτήσεις που οι νέοι φοιτητές κάνουμε (ή μας κάνουν) όταν εισερχόμαστε στο μεταπτυχιακό...
 
1. Τι είναι η Δημιουργική Γραφή;
 
Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» («Creative Writing») προκαλεί συχνά σύγχυση και αμηχανία. Παραπέμπει σε μία σειρά νοημάτων, όπως πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική μέθοδο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο κ.ά. Σήμερα τον χρησιμοποιούμε διττά, αναφερόμενοι στην ικανότητα να ελέγχει, να δαμάζει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή, αλλά και στην ευρεία του σημασία, όπου εμπεριέχει το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών που οδηγούν στην παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη.


2. Τι μαθήματα συμπεριλαμβάνει το ΠΜΣ. «Δημιουργική Γραφή»;
 
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Πρόγραμμα ανά κατεύθυνση είναι τα εξής: Ιστορία της Λογοτεχνίας, Δημιουργική Γραφή και γλωσσική διδασκαλία στην εκπαίδευση, Ειδικά θέματα αφήγησης στην πράξη της διδασκαλίας, Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, Θεωρία της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική πράξη, Ποίηση και στιχουργική στην εκπαίδευση, μεταπτυχιακή εργασία καθώς και τρία μαθήματα επιλεγόμενα.
 
 
3. Πότε πραγματοποιούνται τα μαθήματα;
 
Τα μαθήματα και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε μήνα σε συμπυκνωμένη και εντατική μορφή. Είναι σε εργαστηριακή μορφή, αλλά συνδυάζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, και με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις. Πραγματοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα ως την Κυριακή το μεσημέρι.
 
 
4. Πού πραγματοποιούνται τα μαθήματα;
 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στη Φλώρινα, στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, από μία φορά τον χρόνο γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
 
 
5. Πόσοι φοιτητές γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα;
 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί συνολικά 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγκροτούνται δύο Τμήματα (25 φοιτητές ανά Τμήμα), που αντιστοιχούν στις δύο Κατευθύνσεις του Προγράμματος: 1η Συγγραφή και 2η Εκπαίδευση.
 
 
6. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»;
 
Οι κατευθύνσεις του Προγράμματος είναι δύο και επιλέγονται ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από τους υποψήφιους φοιτητές: 1η Συγγραφή και 2η Εκπαίδευση. Η κατεύθυνση της Συγγραφής μυεί τους φοιτητές στην τέχνη της συγγραφής και τους συστήνει σε λογοτεχνικά ρεύματα και στη θεωρία της Λογοτεχνίας με σκοπό να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη συγγραφική δημιουργικότητά τους. Η κατεύθυνση της Εκπαίδευσης φέρνει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της Δημιουργικής Γραφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Εκπαίδευση, ώστε να προωθηθεί η ουσιαστική μάθηση μέσα από τη δημιουργικότητα. Παράλληλα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στο να διακρίνουν παιδιά που επιθυμούν να συγγράψουν ή συγγραφικά ταλέντα κάθε επιστημονικού και λογοτεχνικού πεδίου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να τους παρέχουν την κατάλληλη μόρφωση, αλλά και τις απαιτούμενες ευκαιρίες στο να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.
 
 
7. Παρέχονται τα μαθήματα του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» σε Διδασκαλία εξ Αποστάσεως;
 
Τα μαθήματα του Προγράμματος έχουν τη μορφή εργαστηρίου ή παρέχονται με εμβόλιμες διαλέξεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, και η φυσική παρουσία του φοιτητή κρίνεται απαραίτητη. Σε ειδικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύναται να επιλεχθεί η διδασκαλίας εξ αποστάσεως.
 
 
8. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;
 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Η απουσία τους από δύο 9ωρες συναντήσεις ανά μάθημα συνεπάγεται, ακόμη και όταν είναι δικαιολογημένη, την πρόσθετη (γραπτή ή προφορική) εξέταση του μαθήματος σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων τεκμηριώνεται με ευθύνη του διδάσκοντα, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών, και απαραιτήτως τη γραμματεία του ΠΜΣ. Η απουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών σε περισσότερες από των δύο 9ωρων συναντήσεων ανά μάθημα συνεπάγεται, ακόμη και όταν είναι δικαιολογημένη, τη στέρηση του δικαιώματος εξέτασης (γραπτής, προφορικής, εργασία) στο οικείο μάθημα και την εξ αρχής παρακολούθησής του.